WCK Logo

ARCHIWUM Z ŻYCIA KLASTRÓW

produkty

Książka bazuje na obserwacji krajowych i zagranicznych organizacji klastrowych. Autor przybliża koncepcję klastra często wykorzystywaną w strategiach rozwojowych oraz przedstawia politykę rozwoju gospodarczego bazującą na klastrach na szczeblu ponadnarodowym, krajowym i regionalnym. Autor poddaje dyskusji skuteczność tych strategii. W części praktycznej czytelnik odnajdzie kilka autorskich metod zarządzania strukturą klastrową - koncepcję kreatywnej bezdomności skutecznie budującą relacje pomiędzy uczestnikami inicjatywy klastrowej, koncepcję ograniczonego centrum pozwalającą efektywnie wykorzystywać zasoby własne, trójetapową metodę współpracy mikroprzedsiębiorstw ze sferą nauki, sprawdzoną w koordynowanej przez autora organizacji oraz metodę organizowania kształcenia na potrzeby rynku pracy klastra. Aktywność organizacji klastrowej ma jednak sens tylko wtedy, gdy zostanie zidentyfikowany klaster. Metody jego identyfikacji zostały zaproponowane w książce. Publikacja adresowana jest do czytelników ze środowiska badawczego, gospodarczego i administracji, a więc ze sfer nazwanych w tytule potrójną helisą.

Wydana przez wydawnictwo ekonomiczne Difin, Warszawa w 2018 r. - ISBN: 978-83-8085-671-4


Dostępna w wielu księgarniach internetowych:


http://ksiegarnia.difin.pl/znaczenie-organizacji-klastrowej-dla-srodowiska-potrojnej-helisy?search=Znaczenie%20organizacji%20klastrowej%20dla%20%C5%9Brodowiska%20potr%C3%B3jnej%20helisy


https://aros.pl/ksiazka/znaczenie-organizacji-klastrowej-dla-srodowiska-potrojnej-helisy


https://www.gandalf.com.pl/b/znaczenie-organizacji-klastrowej-dla/


https://www.ravelo.pl/znaczenie-organizacji-klastrowej-dla-srodowiska-potrojnej-helisy-cezary-glowka,p100682684.html


https://www.skapiec.pl/site/cat/8571/comp/100455126


i innych.