WCK Logo

ARCHIWUM PROGRAMÓW I KONKURSÓW

RPO

Rozpoczął się  nabór dla przedsiębiorców w ramach Działania 1.2 RPO Województwa Wielkopolskiego.

Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski
przeznaczone jest na projekty związane z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych lub tworzeniem, bądź rozwojem istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, którego produkty będą służyły do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa


Na co?    
Środki będzie można przeznaczyć na:
wynagrodzenia personelu, maszyny, technologie, oprogramowanie służące prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych;
maszyny, technologie, oprogramowanie służące unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

Projekt może stanowić podłoże pod kompleksowy rozwój przedsiębiorstwa i otwiera możliwość aplikowania pod przyszłe projekty badawczo-rozwojowe i inwestycyjne (zarówno regionalne jak i ogólnokrajowe).

Dla kogo?
Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa


Poziom dofinansowania:
·    małe przedsiębiorstwa – do 70%;
·    średnie przedsiębiorstwa – do 60%;
·    duże przedsiębiorstwa – do 65%;

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

90  mln zł (dla małych i średnich przedsiębiorstw)
30 mln zł (dla dużych przedsiębiorstw)


Termin składania wniosków
Od 10-05-2016 do 23-06-2016


Szczegółowe informacje
Premiowane będą projekty, które przyczynią się do zwiększenia potencjału innowacyjnego i przychodów z działalności innowacyjnej;

  • Przedsiębiorstwo może złożyć maksymalnie jeden wniosek;
  • Siedziba lub oddział (zakład) na terenie Woj. Wielkopolskiego.