WCK Logo

ARCHIWUM PROGRAMÓW I KONKURSÓW

fe ir pion-kolor

1 czerwca 2016 r.  uruchomiono II nabór wniosków dla działania 3.2.1. Badania na rynek Programu Inteligentny Rozwój. Wnioski składać można w terminie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.

Celem działania jest wsparcie projektów obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub zleconych prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Maksymalna wartość dofinansowania to aż 20 000 000 zł, w tym: na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł, na usługi doradcze: 500 000 zł. Kwota przeznaczona na ten nabór to aż 1 mld złotych.

NA CO?

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Środki będzie można przeznaczyć na:
•   nabycie lub wytworzenie maszyn i urządzeń,
•   licencje, patenty, know-how, oraz oprogramowanie,
•   nabycia gruntów, nieruchomości oraz robót i materiałów budowlanych,
•   spłaty rat kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz środków trwałych,
•   dla prowadzonych prac rozwojowych: wynagrodzenia, badania, koszty materiałów,
•   usługi doradcze.

DLA KOGO?

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa


POZIOM DOFINANSOWANIA

1. W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej wg mapy pomocy regionalnej.
2. Maksymalna intensywność pomocy na prace rozwojowe wynosi:

35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców;
45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

3. Maksymalna intensywność pomocy na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.