WCK Logo

ARCHIWUM Z ŻYCIA KLASTRÓW

obraz1

W związku z korektą branż przypisanych do trzech klastrów (Klaster Pomorska Dolina Medyczna, Klaster Dolina Ekologicznej Żywności oraz Klaster Morski Pomorza Zachodniego), konieczne było wprowadzenie zmian w statystykach, które dotyczyły reprezentowanych przez klastry specjalizacji. Obecnie do pobrania została udostępniona druga wersja Raportu.


Korekty zostały wprowadzone w Streszczeniu, w Dziale 2.2 oraz w Załączniku 1 do Raportu.


Raport i więcej informacji: http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=A5C096E9CC9B49E792C1B497CFFB2E41
Źródło: http://www.pi.gov.pl