WCK Logo

ARCHIWUM Z ŻYCIA KLASTRÓW

obraz1

W 2015 roku PARP przeprowadziła m.in. inwentaryzację klastrów w Polsce, która skoncentrowała się na ustaleniu stanu faktycznego liczebności funkcjonujących w kraju klastrów. W tym celu na podstawie różnych źródeł zebrano podstawowe dane o klastrach, potencjalnych klastrach, inicjatywach klastrowych i innych strukturach tego typu, a następnie sprawdzono je i uzupełniono.  W kolejnym kroku zweryfikowano pogłębione dane na temat klastrów i ich członków, pozyskane bezpośrednio z organizacji klastrowych (tj. koordynatorów) w oparciu o wymogi formalne oraz kryteria wynikające z przyjętej definicji klastra. W wyniku tych działań ustalono populację klastrów, której liczebność, jak również charakterystyka, jest pochodną ilości i jakości pozyskanych informacji.

Więcej informacji: http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=2015C6964084488EA856D17134E79D65

Pełną treść Raportu z inwentaryzacji klastrów w Polsce można pobrać z Biblioteki Portalu Innowacji - http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_96018.asp