WCK Logo

ARCHIWUM Z ŻYCIA KLASTRÓW

W styczniu 2016 r. pojawiła się informacja o nowej publikacji PARP "Standardy zarządzania klastrem" pod redakcją dr Macieja Piotrowskiego.

Przedmiotem publikacji są standardy zarządzania klastrem, które należy rozumieć jako zasady określające pożądane cechy zarządzania i funkcjonowania koordynatorów klastrów, uwzględniające m.in. najlepsze zidentyfikowane praktyki w Polsce i za granicą. Dzięki wykorzystaniu aktualnej wiedzy na temat sposobów i systemów oceny procesów zarządzania klastrem koordynatorzy otrzymują narzędzie skutecznego doskonalenia swoich działań w przedmiotowym zakresie, jak również informacje potrzebne do wdrożenia standardów. Należy podkreślić, że wykonana analiza desk research umożliwiła pozyskanie szerokiej wiedzy na temat wymogów jakościowych w odniesieniu do organizacji zarządzających klastrami oraz stanowiła podstawę opracowania standardów.


Grupę beneficjentów zaproponowanego rozwiązania stanowią koordynatorzy klastrów (organizacje zarządzające klastrami i działające na rzecz ich rozwoju) oraz instytucje odpowiedzialne za politykę klastrową na poziomie centralnym i regionalnym, jak również podmioty działające w klastrach, w tym przedsiębiorstwa (a w szczególności MSP), dla których wprowadzenie standardów oznacza dostęp do usług lepszej jakości.
Publikacja zawiera standardy zarządzania klastrem i wskaźniki spełnienia standardów oraz instrukcję ich stosowania.


Elektroniczna wersja publikacji: kliknij tutaj

Źródło: www.pi.gov.pl

asd4