WCK Logo

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Zrównoważona Infrastruktura zapraszają do udziału w II Międzynarodowym Forum Klastrów Technologii Energooszczędnych. Forum  stanowi kontynuację dialogu środowisk związanych z technologiami energooszczędnymi, zainicjowanego przez Zrównoważona Infrastruktura w zeszłym roku. zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań i technologii służących poprawie efektywności energetycznej w budownictwie.

Forum zostało objęte honorowym patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Urzędu Dozoru Technicznego.

W programie Forum zaplanowano:

Dzień pierwszy Forum – 17 grudnia – Niepołomice k. Krakowa, konferencja poświęcona podsumowaniu projektu Klastra oraz perspektywom rozwoju budownictwa zrównoważonego i klastrów eko-energetycznych w Europie;

Drugi dzień Forum – 18 grudnia - uroczyste otwarcie i prezentacja prototypowych, pokazowych budynków zero energetycznych  Klastra w Kokotowie k. Krakowa z udziałem Pana Andrzeja Adamczyka, Ministra Budownictwa i Infrastruktury oraz Pana Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa.

Po uroczystości otwarcia uczestnicy Forum wezmą udział w wyjeździe studyjnym do pasywnych budynków użyteczności publicznej podkrakowskiej gminy Słomniki (szczegóły w Programie Forum).  

Forum skierowane jest do środowisk związanych z technologiami niskoenergetycznymi, odnawialnymi źródłami energii, automatyką budynkową, w szczególności do przedsiębiorstw i klastrów ww. branży, samorządowców oraz potencjalnych inwestorów, zainteresowanych innowacyjnym niskoenergetycznym budownictwem.

Rozwiązania opracowane przez Zrównoważona Infrastruktura stanowią alternatywę cenową dla tradycyjnego budownictwa i pozwalają na ograniczenie kosztów eksploatacji budynków o 85-90%. Głównym efektem zrealizowanego projektu, oprócz technologii budowlanej, jest autorski system zarządzania budynkami opracowany w ramach Klastra.

Ze względu na tematykę Forum oraz liczbę znamienitych  gości, którzy już zapowiedzieli swoją obecność, spotkanie będzie z pewnością świetną okazją do wymiany informacji oraz nawiązania bliższej współpracy pomiędzy podmiotami zainteresowanymi rozwojem rynku technologii energooszczędnych i wzrostem efektywności energetycznej w budownictwie. W kontekście obowiązków wynikających z wdrażania dyrektyw unijnych dla budownictwa oraz bieżących problemów z zanieczyszczeniem środowiska, z jakimi zmagamy się corocznie w każdym sezonie grzewczym, Forum z pewnością dostarczy fachowej wiedzy i zainspiruje zainteresowanych do praktycznych działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji.

Udział w forum jest bezpłatny.

Prosimy o dokonanie rejestracji, poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na stronie http://276885-1.evenea.pl/

Szczegółowy Program Forum dostępny jest również na stronie Klastra.

http://klasterzi.pl/ii-miedzynarodowe-forum-klastrow-technologii-energooszczednych.html

Projekt Klastra Zrównoważona Infrastruktura był współfinansowany w ramach Działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Więcej informacji:

Pani Irena Łobocka - Koordynator ds. informacji i promocji

e-mail: il@klasterzi.pl


www.klasterzi.pl