WCK Logo

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

W dniu 12 listopada 2015 r. w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu odbyło się spotkanie dotyczące wypracowania koncepcji wsparcia rozwoju klastrów w regionie wielkopolskim. Spotkanie było organizowane w ramach prac zleconych przez UM WW, we współpracy z Wielkopolskim Centrum Klasteringu. Spotkanie prowadził Stanisław Szultka, Dyrektor Zarządzający Obszaru Badawczego Przedsiębiorstwa i Innowacje z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową z Gdańska.

Spotkanie trwało ponad 2 godziny. Uczestniczyło w nim. ok. 20 przedstawicieli środowiska klastrowego regionu wielkopolski.
Spotkanie  podzielone było na III rundy, a uczestnicy spotkania na trzy grupy. W pierwszej rundzie, liderzy mieli szansę przedstawić  doświadczenia i sukcesy własnych inicjatyw klastrowych, w drugiej ocenić obecne i przyszłe kierunki rozwoju. W trzeciej rundzie, liderzy   mogli określić wyzwania stojące przed rozwojem ich  inicjatyw klastrowych w regionie, jak i wypunktować oczekiwania wobec wsparcia publicznego.

Program/koncept spotkania jest dostępny tutaj.

1211collage