WCK Logo

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

W dniach 20-21 listopada 2015 r. w Łowyniu, w Tamarynowej Osadzie miały miejsce dwudniowe warsztaty liderów inicjatyw klastrowych regionu wielkopolski.

W głównej mierze warsztaty były poświęcone Regionalnym Klastrom Kluczowym z Wielkopolski. Opracowujący dla UM WW dokument - Stanisław Szultka, Dyrektor Zarządzający Obszaru Badawczego Przedsiębiorstwa i Innowacje, z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową z Gdańska - przedstawił wstępne propozycje wyboru, organizacji, wsparcia Regionalnych Klastrów Kluczowych w Wielkopolsce. Uczestnicy spotkania mogli wyrazić swoje opinie, oraz zgłosić własne sugestie.

Oprócz dyskusji nad wstępną propozycją, uczestnicy warsztatów mogli wziąć udział w symulacyjnej grze pt. "Poligon meneżderski", prowadzonej przez p. Tomasza Jankowskiego z firmy New Players.Dzięki uczestnictwu w grze liderzy inicjatyw klastrowych mogli poszerzyć i utrwalić wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, a także budować i wzmacniać  jednoliy, preferowany w firmie/ organizacji standard zarządzania pracownikami. 

Maciej Pietrzykowski, Członek Zarządu Fundacji Partnerzy dla Samorządu z Poznania, przedstawił efekt projektu międzynarodowego "Internationalization and Comemercialization Methods for Business Network.

Dużym powodzeniem cieszyła się prezentacja z elementami warsztatu pt.  "Nowy ład". Zaprezentowane casy pokazały zmiany zachodzące w  organizacji, jak również elementy rozwoju osobistego. Warsztat poprowadziła Iwona Gasińska - Mulczyńska, właścicielka firmy Design Thinking z Poznania.

Warsztaty zakończyła prezentacja wydarzeń WCK w 2015 r., które zaprezentowała Anna Połczyńska, Prezes Stowarzyszenia.

Program spotkania jest dostępny tutaj.

 

logoTTlogo5lgoo3logo4lgoo2Logo1 IBNGR

 

Zobacz galerię zdjęć ze spotkania tutaj

26/11/2015