WCK Logo

KONSORCJUM KLASTRÓW BRANŻY ICT REGIONU WIELKOPOLSKI

W dniu 19 maja 2015r., w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu miało miejsce pierwsze spotkanie przedstawicieli inicjatyw klastrowych branży ICT. W spotkaniu wzięły udział następujące inicjatywy klastrowe:

ORGANIZACJE KLASTROWE

   
ecdf mklaster   wklaster logo   logo1 ecoop
ECDF mKlaster   Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny   eCoop - Zachodni Klaster Informatyki i Bezpieczeństwa IT