WCK Logo

Artykuły

Walne Zgromadzenie członków Wielkopolskiego Centrum Klasteringu

17 czerwca br. w Instytucie Logistyki i Magazynowania w sali 222 odbędzie się Walne Zebranie członków Wielkopolskiego Centrum Klasteringu.

 Celem spotkania będzie przyjęcie sprawozdania Zarządu Klastra z działalności  za 2014 r., sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z audytu finansów Klastra, podjęcie uchwał (o zatwierdzeniu bilansu, rachunku zysków i strat za 2014 r., o udzieleniu absolutorium Zarządowi za 2014 r., o przyjęciu wniosków i postulatów wynikających z dyskusji).

W drugiej części spotkania będzie miała miejsce prezentacja obecnych działań Wielkopolskiego Centrum Klasteringu oraz planów do końca 2015 r.