WCK Logo

KONSORCJUM KLASTRÓW BRANŻY SPOŻYWCZEJ REGIONU WIELKOPOLSKI

W dniu 3 grudnia 2013 r., w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu miało miejsce pierwsze spotkanie przedstawicieli organizacji klastrowych, nauki i IOB.
Na spotkaniu podjęto decyzję o utworzeniu KONSORCJUM KLASTRÓW BRANŻY SPOŻYWCZEJ  regionu Wielkopolski, w skład którego weszli:

ORGANIZACJE KLASTROWE

           
           
Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski   Stowarzyszenie BIOREGION Wielkopolska   Klaster Spożywczy Leszczyńskie smaki   Wielkopolski Klaster Spożywczy z Poznania    
                 

JEDNOSTKI NAUKOWE

           
             
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich   Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych   Instytut Logistyki i Magazynowania    Instytut Biotechnologii, Przemysłu Rolno – Spożywczego    
                 
                 
Uniwersytet Przyrodniczy; Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności; Katedra Technologii Żywienia Człowieka   Politechnika: Zakład Maszyn Spożywczych i Transportu Żywności            
                 

IOB

               
               
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu   Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu