WCK Logo

Artykuły

W Instytucie Logistyki i Magazynowania, w przestrzeni kreatywnej miało miejsce spotkanie Koordynatorów Klastrów branży spożywczej regionu Wielkopolski.
W spotkaniu oprócz organizacji klastrowych wzięli również udział przedstawiciele nauki i IOB:
- Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski z Kalisza,
- Wielkopolskiego Klastra Spożywczego z Poznania,
- Klastra Spożywczego Leszczyńskie Smaki,
- Uniwersytetu Przyrodniczego,
- Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno - Spożywczego,
- Instytutu Włókien Naturalnych i roślin Zielonych
- Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
- Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
- Urzędu Miasta Poznania, Polskiej Izby Gospodarczej Importerów Eksporterów i Kooperacji, a także EEN Kalisz,  Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości,

Podczas spotkania koordynatorzy organizacji klastrowych zaprezentowali działania jakich podjęli się w 2014 r. w swojej organizacji, przedstawili obecne działania i plany do końca 2015 r. współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami klastrowymi, nauką i IOB.Wstępnie wymienili zidentyfikowane problemy, potrzeby organizacji klastrowej i firm będących w klastrze.

Przedstawiciele nauki (będących po części członkami Wielkopolskiej Platformy Innowacji)  i IOB zaprezentowali prowadzone u siebie działania i prace badawcze w 2014 i 2015 r.,pokazali współpracę z klastrami z regionu, kraju i organizacjami klastrowymi areny międzynarodowej . Zaproponowali obszary do współpracy zarówno dla koordynatorów, jak i firm zrzeszonych w organizacjach klastrowych.

 Zdjęcia ze spotkania:

P4271561m                  P4271573m  P4271574m

 

Dla zalogowanych użytkowników:

Prezentacje ze spotkania

WYKAZ TECHNOLOGII (oferta komercyjna dla firm organizacji klastrowych regionu Wielkopolski branży spożywczej) UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO, INSTYTUTU BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO - SPOŻYWCZEGO oraz INSTYTUTU WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELONYCH