WCK Logo

Zarząd:

Prezes

Anna Połczyńska 
(Instytut Logistyki i Magazynowania)
Wiceprezes

Urszula Mikiewicz 
(Stowarzyszenie BIOREGION Wielkopolska) 
Wiceprezes  Cezary Cezary Główka 
(Klaster Poligraficzno-Reklamowy w Lesznie)
Wiceprezes

  Cezary

Adam Olszewski 
(Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny)
Wiceprezes Maciej Pietrzykowski 
(Fundacja "Partnerzy dla Samorządu", Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)